Mantolama
neler yapıyoruz ?
Yapılarımızda ısınma ve serinleme amaçlı kullandığımız kombi, kalorifer, klima vb. cihazların sarf ettikleri enerji mantolama tatbikatları ile %50 azaltılabilmektedir.Doğru yalıtım için kolonlar, kirişler, duvarlar, pencere merkezleri, çıkma altları bir bütün olarak mantolanmalı ve yapının tamammı koruma altına alınmalıdır. YİP, eksiksiz ve doğru mantolamayı gerçekleştiriyor.